Reeglid

Mängumaa reeglid

 • Mängutoas on lubatud viibida kas vahetusjalanõudes või sokkides.

 • Välisriided ja -jalanõud jäetakse selleks ettenähtud pinnale välisukse juurde.

 • „Miilu Mängumaa“ ei vastuta külastajate riiete ja isiklike asjade eest.

 • Ruumi rentija vastutab kogu ürituse vältel laste turvalisuse ja nende järelevalve ning ruumi heakorra eest.

 • Palume arvestada, et kõik mängumaa atraktsioonid ei ole sobivad igas vanuses lastele.

 • Mängumaal olevad lapsed peavad olema täiskasvanute valve all.

 • Mängumaal on suitsetamine ja alkohoolsete jookide tarbimine keelatud.

 • Mängualasse ei tohi viia teravaid esemeid (nuge, kääre vm esemeid).

 • Mängumaal hoitakse puhtust ja korda.

 • Mängualasse on keelatud minna kommi, nätsu, joogi vm toiduga, süüa tuleb selleks ette nähtud alas.

 • Mängumaal olevad mänguasjad on mängumaa omand ja mõeldud kasutamiseks ainult mängumaal. Mänguasju ei ole lubatud koju viia.

 • On keelatud lõhkuda mängumaal olevaid mänguasju ja muid varasid.

 • Pürotehnika ja ilutulestike kasutamine mängumaal on keelatud, ka vulkaaniküünlad ja glitteri kahurid!

 • Kui mõni mänguasi või mängutoa muu vara läheb katki, palume sellest teada anda.

 • Ühekordsed nõud, toidujäätmed ja muu prügi tuleb visata prügikastidesse. Mängumaale kuuluvad kasutatud nõud tuleb puhtaks pesta.

 • On keelatud kaasa võtta koduloomi.

 • Mänguasjad ja atraktsioonid on mängimiseks, mitte nende vastupidavuse testimiseks.

 • Mängumaal on õigus lõhutud inventari eest hüvitist küsida.

 • Pidu tuleb lõpetada õigeaegselt, et järgmistel külalistel ei tuleks asjatult oodata.

 • Pidu kestab 2 tundi ja 50 minutit. Peo ettevalmistusi saab tulla tegema 15 min varem, ja oma asjade kokkupakkimiseks on teil 10 minutit peale peoaega. Kokku on ruumi rent 3h ja 15minutit. Mänguruumid tuleb vabastada õigeaegselt

  Mänguasjad palume tagasi panna oma kohtadele, st Mängupoest “ostetud” asjad tuleb viia tagasi poodi ja panna riiulitesse.

 • Pallid tuleb tagasi pallimerre panna.

 • Kostüümid tuleb panna tagasi riidepuudele

 • Kui mõni vedelik läheb maha, siis palume selle ära koristada!

 • Vedelikke ei tohi prügikasti visata!

 • Iga ületatud 15 minuti eest on mängumaal õigus nõuda 10€

 • Kui peale sünnipäeva ei ole mängutuba korda tehtud, on mängumaal õigus nõuda koristamistasu 45€ (pallid pallimeres, kasutatud nõud pestud ja tagasi pandud, poe mänguasjad poodi tagasi viidud, prügi ja ühekordsed nõud ära visatud, autod oma kohale tagasi pandud, kostüümid riidepuudel, klotsid oma nurgas)

  Broneerimistasu me loobumise korral ei tagasta. Lapse haigestumise puhul või loobumise korral palume teatada sellest esimesel võimalusel, et leida uus sobiv aeg. (Nädalavahetuseks broneeritud pidude hind jääb samaks, ka siis, kui edasi lükatud pidu toimub nädala sees)

Atraktsioonide reeglid

 • Autosid autorajalt lapsed ise ära võtta ei tohi, samuti on keelatud neid sealt mujale viia.

  Kui auto sõidab rajalt maha, võib ainult täiskasvanu selle tagasi panna. Lapsed väravast sisse minna ei tohi!

 • Lastele autoraja autosid kätte anda ei tohi. Kui auto läheb katki reeglite rikkumise tõttu (nt auto anti lapsele) tuleb maksta kinni auto hind, mis on 30€ ühe auto kohta.

 • Liutorust ei tohi ülesse ronida

 • Liutorus on keelatud hüpata

 • Liutoru peale ei tohi ronida.

 • Mänguasju ei tohi visata pallimerre.

 • Mänguväljaku väliskülgedel ja võrkudes ronimine on keelatud

 • Mänguväljak on mõeldud 3-12. aastastele lastele

 • Mängupoe mööblile ronimine, ümber tõstmine ja sellel turnimine ei ole lubatud

 • Mängupoe kärudega ringi jooksmine ja nendel turnimine ei ole lubatud.

 • Veelaua vesi ei ole joomiseks, palume pärast veega mängimist käed ära kuivatada.

 • Palume lastele meelde tuletada, et nad veelaual veega mängides omale sõrmi suhu ei paneks

 • Rongilauale ronimine ja sellel turnimine ei ole lubatud.

 • Pallitransporterisse tohib panna ainult pallimere palle

 • Kriitidega joonistamine on mõeldud ainult selleks ettenähtud tahvelseinal